Hem

 

Musserongången info folder, uppdaterad utgåva finns här

 

GDPR, allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation).
Senaste styrelsömötet hölls 2021-01-25

Protokoll finns på sidan PROTOKOLLGällande carportar och ägarförhållande har styrelsen undersökt samt hittat stöd i äldre dokumentation där det framkommer att samfälligheten äger alla garageportar men där underhållsansvaret ligger på fastighetsägaren.

Det åligger även varje fastighetsägare vid en eventuell försäljning att informera den nya köparen om denna ordning. Detta innebär också att fastighetsägarna ej får riva portarna med tillhörande stolpar utan att samfälligheten via oss i styrelsen ansökt om samt fått beviljat rivningslov av kommunen.

Styrelsen anser att detta förhållande är omodernt och har för avsikt att söka mandat på nästkommande årsstämma för att överta underhållsansvaret.Det går numera att öppna grinden till Garage N via telefon (kostnadsfritt vanligt samtal).


Varje hushåll får möjligheten att anmäla två (2 st) telefonnummer som sedan går att ringa ifrån för att öppna grinden. Detta görs på styrelsen@musseron.se

 


När ert telefonnummer är inlagt så återkopplas detta mail-ledes med information om vilket telefonnummer som gäller och ni kan sedan prova av funktionen.


Tänk på att det är företagsnummret och inte mobilnummret som syns om ni har ett företagsabnonnemang.

 

Ange adress och efternamn i mailet.

 

 


Anmäl er till vårat nyhetsbrev så ni inte missar någon viktig info.

Anmälan görs lite längre ner på sidan

 

 

Åtgärdslista för saker som behöver fixas i garage och förråd

finns här.   Listan Ej aktiv

 

Åtgärder som är klara markeras i rött.

 

FELANMÄLAN

Vi som bor här äger och sköter området tillsammans så om det uppstår ett fel i garage eller förråd försök att laga själv om möjligt och meddela sedan styrelsen.

 

Styrelsen lagar så mycket som möjligt själv på ledig tid. Men ibland behöver vi ta in någon utifrån.

 

Sänd felanmälan (styrelsen samt garageansvariga)

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2017 © All Rights Reserved