Hyr Parkering

Musserongången Samfällighetsförening

Hyr Parkeringarna på L & N


Står ni kö för en plats?

Och har sänt in anmälan med *.comhem.se som mailadress?

Vänligen meddela Er nya mailadress till hyrparkering@musseron.se


I våra gemensamma garage så har vi dessa hyrplatser till förfogande:

Garage  L  finns 3 platser med tak och 18 platser utan tak

Garage N finns 2 platser med tak och 59 platser utan tak.

Karta över parkeringarna/platserna med numrering finns i tre delar:

Garage L

Garage N nedre

Garage N övre


Det finns idag 12 st besöksparkeringar och en handikapp plats på N samt 8 st besöksparkeringar på L .

Det finns 1 parkeringsautomat på respektive N & L


Varje fastighet har en egen parkeringsplats som hör till fastigheten och alltså ingår i köpet när man köper ett hus här.

Den hyrda parkeringsplatsen ingår inte och övergår inte till ny ägare. 

Avtalet upphör omedelbart när hyresgästen flyttar från MusserongångenHyresavtal: 

Avtalet gäller från den 1 i månaden tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader,

räknat från första månadsskifte efter uppsägningen.

Hyran betals förskottvis,vid utebliven betalning får Musserongångens Samfällighetsförening omedelbart

säga upp avtalet. Det upphör då att gälla vid följande månadsskifte.

Bilar som parkeras måste vara registrerad, försäkrad och skattad.

Kostnaden är 400kr för plats under tak och 200kr för plats utan.

Byte internt mellan medlemmar är endast tillåtet via styrelsen på hyrparkering@musseron.se


Hyresavtalet finns i sin helhet här


Uppsägning Hyresavtal:

För uppsägning av hyresavtal, vänligen använd blankett här.  

På blanketten står vart den skall sändas/lämnas.

Uppsägning av plats sker via mail hyrparkering@musseron.se


Var och en som hyr en plats har ansvar för platsen och  får själv åtgärda ifall någon annan står där.

Nedan länkar som kan hjälpa dig att få fram uppgifter för ett annat fordon:

Dator/PC: Transportstyrelsen  eller Biluppgifter.se

Android: Mina Fordon

IOS/Apple: Fordonsupplysningen


Kö för hyrparkering

Då vi idag har alla platser uthyrda så har vi en kö för hyrparkering som vi valt att hålla öppen,

för alla ska få en god uppfattning om sin plats i kön och att det ska bli så rättvist som möjligt.


Anmälan till kön görs på mailadressen hyrparkering@musseron.se  

Där blir ditt mail med datum bevis på anmälan och du förs in i kön nedan.

Du behöver specificera var du vill ha plats i garaget,

L:Utan tak eller med tak N:Utan tak eller med tak.

När en plats blir ledig så går frågan till den som är högst upp på listan som har motsvararande

önskan, om vederbörande svarar nej eller att svar uteblir till den platsen så tas personen bort från kön och får söka om på nytt.

Ett reellt behov skall finnas för köplats.


Nyckeln till kösystemet är datum + ett löpnummer  t.ex. 2019-04-06:1


Datum               Plats


2017-01-21:1               N med tak

2018-09-23:1               N med tak #759

2018-11-13:1               L  utan tak

2020-01-22:1               N med tak. Ej #785

2020-06-03:1                N eller L med eller utan tak

2018-06-19:1 2020-06-11   v 

2020-06-26:1               N eller L med eller utan tak

2020-07-07:1               N  med eller utan tak

2020-07-23:1               N eller L utan tak.

2020-09-23:1 '                   N  med eller utan tak

2020-10-05:1               N  med eller utan tak

2020-11-17:1               L med eller utan tak

2020-12-17:1              N  med eller utan tak

2020-01-01:1 2021-01-06  N med eller utan tak

2021-01-18:1              L med eller utan tak 

Copyright 2017 © All Rights Reserved