Allmän info

Musserongången Samfällighetsförening

Allmän info

   

I Krusboda finns det 2 stora gemensamma samfälligheter som servar alla fastigheter i Krusboda, sen har varje gång en egen garagesamfällighet.


ASK (AnläggningsSamfällighetenKrusboda), har hand om gemensamhetsområden samt gångvägar i hela Krusboda, www.krusboda.org


Antennföreningen som förmedlar och underhåller vårt tv och snart vårt datautbud via Comhem.

Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner


MSF (Musserongångens Samfällighet) är vår garage- och förrådssamfällighet, det är vi som underhåller våra garage och förråd för alla våra 253 fastighetsandelar.


Musserongångens samfällighetsförening avgift för 2014

är fastställd till 3000 kr. Fördelas på två tillfällen.

1500 kr i maj och 1500 kr i oktober.

Tillkommer 400 kr för medlemmar som har motorvärmare och 300 kr för de som har plats inne i centralgaraget.


Föreningens stadgar finns här

Anläggningsbeslut finns här

Informations folder för Mussrongången kan du ladda ner här


Garageansvariga

Garage N: Uwe Loerzer 08-712 54 15 Mrg:118

Garage L: Robert Gille  08-770 37 34, Mrg:47


Nycklar till garage & förråd

Uve Loerzer 08-712 54 15 Mrg:118


Fjärrkontroll till garage finns att beställa hos:

Robert Gille ,Tele: 08-770 37 34, Mrg:47

Dem kostar 725:-, betalning sker i förskott till PG: 816494-9

Visa upp kvitto till Robert.


Nycklar till garage och förråd finns att beställa hos:

Uwe Loerzer, Tele: 08-712 54 15 Mrg:118

Dem kostar 350: -, betalning sker i förskott till PG: 816494-9

Visa upp kvitto till Uwe.


Gällande carportar och ägarförhållande har styrelsen undersökt samt hittat stöd i äldre dokumentation där det framkommer att samfälligheten äger alla garageportar men där underhållsansvaret ligger på fastighetsägaren.

Det åligger även varje fastighetsägare vid en eventuell försäljning att informera den nya köparen om denna ordning. Detta innebär också att fastighetsägarna ej får riva portarna med tillhörande stolpar utan att samfälligheten via oss i styrelsen ansökt om samt fått beviljat rivningslov av kommunen.

Styrelsen anser att detta förhållande är omodernt och har för avsikt att söka mandat på nästkommande årsstämma för att överta underhållsansvaret.


Motorvärmare

Frågor kring detta, tex plombering etc. Kontakta kassören


Byggnadställningen: 

Är numera skrotad då den inte var säker längre
Copyright 2017 © All Rights Reserved

  Lepista nuda, Blåmusseron