Förråd renovering

Musserongången Samfällighetsförening

 

Osäker säkring hittad under renoveringen


Säkringens tråd ska smälta av inom 0,4 sekunder vid en direkt kortslutning

(mellan fas-skyddsjordledare). Löser inte säkringen ut kan kablarna i huset

bli så pass varma på grund av överbelastning att de börjar brinna.


Renoveringen av förråden klar.

 

Kontaktpersoner:

Jacob Strandell     js@musseron.se

Arne Hyppönen    ah@musseron.se


DOKUMENT


Arbetsmiljöplan


Renoveringskarta uppdaterad 2019-05-25

 

Kontrakt

 

Jämförelse anbudsgivare


Anbudsförfrågan samt kompleteringar Uppdaterad 2019-05-20 

Copyright 2017 © All Rights Reserved