Garage Ombyggnad

Musserongången Samfällighetsförening

Information om ombyggnaden av garagen.

Arbetsgrgupen  består av Jacob Strandell, Mikael Harnesk och Arne Hyppönen.   


Garage L Nedre Våning

Garage L Övre Våning

Garage L Takplan

Garage L Fasader


Ombyggnad - renovering av garagen kommer att ske i två etapper. 


Utökning av antalet platser kommer att ske i L-garaget. Det kommer inte att bli heltäckande tak utan blir ett fackverkstak utan stolpar över bilplatserna.


Renoveringen av N-garaget kommer som etapp 2. Nödvändiga reparationer kommer dock att utföras.


Går i tankarna på att skaffa EL-BIL?

När? inom 1år eller 2-3år? Hybrid eller en el-bil?

Bra att veta inför planeringen av laddplatser. Info till ah@musseron.se


Studie laddning av el-bil.


FAQ


Besiktningsrapporter Garage L & N


Garage L


Garage NKompletterande undersökning, HSB

Copyright 2017 © All Rights Reserved