MC & Kanot förråd


MC & kanot  förråd


Hyresavtal: 

Avtalet gäller från den 1 i månaden tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader,

räknat från första månadsskifte efter uppsägningen.

Hyran betals förskottvis,vid utebliven betalning får Musserongångens Samfällighetsförening omedelbart

säga upp avtalet. Det upphör då att gälla vid följande månadsskifte.

Man kvitterar till sig en nyckel och betalar sedan en avgift på 100 kr/mån,

för att få ha sin MC eller kanot i dessa förråd.

Byte internt mellan medlemmar är endast tillåtet via styrelsen på hyrparkering@musseron.se

Uppsägning av plats sker via mail hyrparkering@musseron.se


Hyresavtalet finns i sin helhet här


Uppsägning Hyresavtal:

För uppsägning av hyresavtal, vänligen använd blankett här.  

På blanketten står vart den skall sändas/lämnas.

Uppsägning av plats sker via mail hyrparkering@musseron.seKö för MC & kanot  förråd


Anmälan till kön görs på mailadressen hyrparkering@musseron.se  

Där blir ditt mail med datum bevis på anmälan och du förs in i kön nedan.

Du behöver specificera var du vill ha plats:

MC-garage L förråd nr 308 , F19 och Garage 777.

MC-garage N förråd nr 13 (nedre), 14 och 21 (övre) samt i 16 (mellan).

Kanotförråd nr 16 i garage N samt  3MC & 3 Kanot platser i förråd F19 på LNär en plats blir ledig så går frågan till den som är högst upp på listan som har motsvararande

önskan, om vederbörande svarar nej till den platsen så tas personen bort från kön och får söka om på nytt.


Nyckeln till kösystemet är datum + en bokstav t.ex. 2019-04-06:A


Datum               Plats                   MC/Moped


MC/Moped


2017-10-23:A          N F13                            MC (byte av plats)

2020-07-13:A         L F19                             Moped

2021-01-22:A          L eller N                       MC
KANOT

Ingen kö. Inga platser lediga.

---Copyright 2017 © All Rights Reserved