Protokoll

Musserongången Samfällighetsförening

Protokoll Styrelsemöten 2020

 

1:    200115


2:   200219


3:   200318


4:   200416


5:   200514


6:   200611


7:   200813


8:   200924


9:   201022


10: 201119


11: 201217


Protokoll årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma 2020


Förvaltningsberättelse för 2019 och verksamhetsplan 2020

Motion 1 med svar
Protokoll Styrelsemöten 2019

 

 1:  190114


 2: 190211


 3: 190311


 4: 190402


 5: 190506


 6: 190604


 7: 190813


 8: 190911


 9: 191009


10: 191114


Protokoll årsstämma 2019

Protokoll extra årsstämma 2019


Förvaltnings berättelse 2018

Resultat & balansräkning 2018

Budget 2019

Kallelse till årsstämma 2019       

Revisionsberättelse  2018

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Historik


Äldre dokument som protkoll etc. i *.zip format. Felaktigheter kan förekomma 


Protokoll etc. för 2018


Protokoll etc. för 2017


Protokoll etc. för 2016


Protokoll etc. för 2015


Protokoll etc. för 2014


Protokoll etc. för 2013


Protokoll etc. för 2012 


Protokoll etc. för 2011Protokoll etc. för 198x : 1980   1981   1982   1983   1984   1985 delar


Protokoll etc. för 197x : 1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979

Copyright 2017 © All Rights Reserved

                                       Calocybe gambosa, Vårmusseron     Foto: Naturhistoriska riksmuseet